Inschrijvingen

Vooraf inschrijven tot zondag 18 november 2018
Prijs: € 7

Daginschrijving tot 30 minuten voor de start
Prijs: € 9

Betaling: € 7 over te schrijven op: BE24 0017 8285 4138 met duidelijke vermelding van naam, geboortedatum en wedstrijdkeuze.