Als gevolg van de mogelijke werkzaamheden in het dorp, kan het parcours gewijzigd worden. Dan vervalt het parcoursrecord.